Privacy verklaring L.G. Groenendijk

Dit is de privacyverklaring van L.G. Groenendijk gevestigd aan Voorweg 10, 2431 AP te Noorden, telefonisch bereikbaar op +31 (0)172 408 216 en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28032051. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door L.G. Groenendijk.
L.G. Groenendijk respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze dienst. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons telefonisch verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van L.G. Groenendijk.

Verwerken en bewaren van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van of informeert naar de diensten van L.G. Groenendijk kan er gevraagd worden persoonsgegevens te verstrekken.
Denk aan naw gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door L.G. Groenendijk worden gebruikt ter verificatie en of u te informeren over gemaakte reserveringen van onze dienst. Uw persoonsgegevens zullen slechts voor dit doel gebruikt worden en nooit worden verstrekt aan derden. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen die hierboven omschreven zijn te verwezenlijken. Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van L.G. Groenendijk. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.